Accés al servei d'identitat de UIBdigital

Aquest servei s'ofereix en coordinació amb el Servicio de Identidad digital de RedIRIS (SIR).
Permet que els membres de la UIB accedeixin a serveis oferts per
altres institucions que estan inscrites al SIR prèvia identificació a la UIB.


Introduïu el nom d'usuari i la clau d'accés. Es distingeix entre majúscules i minúscules.